Tải Game iWin Online

MENU

iWin tiếp tục khuyến mãi giờ vàng nhân 4 giá trị Win

iWin tiếp tục khuyến mãi giờ vàng nhân 4 giá trị Win

Thời gian: Từ 12h00 – 13h00 ngày 08/07/2013

Nội dung:
– Nhân 4 giá trị WIN cho tất cả lượt nạp trên 200K.
– Nhân 3 giá trị WIN cho tất cả lượt nạp còn lại.


Trả lời